Khăn Lau Cốc

+ Kích thước: 55 x 55cm

+ Chất liệu: 100% Cotton