KENYA SLIM MUG P01644 (bộ 12 cái)

Giá : 436,800

11 1/4 oz (320 ml)

TD: 72 mm

BD: 50 mm

MD: 105 mm

H: 143 mm

W: 375 g

Packing 6/48

CBM/CTN 0.072

GW 20.29 kg

Thông tin chi tiết sản phẩm

11 1/4 oz (320 ml)

TD: 72 mm

BD: 50 mm

MD: 105 mm

H: 143 mm

W: 375 g

Packing 6/48

CBM/CTN 0.072

GW 20.29 kg