02862702079

Giá để hành lý khách sạn PN412K01

+ Kích thước: (L)550x(W)500x(H)700mm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: