02862702079

Dụng cụ quét kem BA4743

Kích thước: 415x73mm, Trọng lượng: 103g

Kích thước: 325x162mm, Trọng lượng: 73g

Kích thước: 240x50mm, Trọng lượng: 43g

Dày: 3mm

Chất liệu: Đầu cao  su, cán nhựa cứng