Dụng cụ quét kem BA4743

Liên Hệ : 0286.270.2079

Kích thước: 415x73mm, Trọng lượng: 103g

Kích thước: 325x162mm, Trọng lượng: 73g

Kích thước: 240x50mm, Trọng lượng: 43g

Dày: 3mm

Chất liệu: Đầu cao  su, cán nhựa cứng

Thông tin chi tiết sản phẩm

Kích thước: 415x73mm, Trọng lượng: 103g

Kích thước: 325x162mm, Trọng lượng: 73g

Kích thước: 240x50mm, Trọng lượng: 43g

Dày: 3mm

Chất liệu: Đầu cao  su, cán nhựa cứng