02862702079

Đồng hồ để bàn PN-NM-A011

+ Đường kính: 8cm

+ Cao: 4 – 8cm

+ Chất liệu: đá