02862702079

Dây phơi PN-338K

Kích thước: 86x86x45mm

Dây dài: 2800mm

Chất liệu: Inox 304