02862702079

Gạt tàn thuốc PN-NM-A012

+ Kích thước: 11*11*4

+ Chất liệu: đá