02862702079

CONICAL SUPER B01010 (bộ 12 cái)

175.500 

10 oz (285 ml)

TD: 69 mm

BD: 50 mm

MD: 70 mm

H: 133.5 mm

W: 205 g

Packing 6/72

CBM/CTN 0.067

GW 16.91 kg

Danh mục: