02862702079

Thùng rác chân đạp PN43T02

+ Kích thước:

  • (L)296×(W)260×(H)450mm, dung tích 3L
  • 20x(H)28cm, dung tích 5L
  • 5x(H)33cm, dung tích 8L
  • 25x(H)39.5cm, dung tích 12L
  • 29x(H)44cm, dung tích 20L
  • 29x(H)65.5cm, dung tích 30L

+ Chất liệu: inox