02862702079

Thùng rác chân đạp PN43T16

+ Kích thước:

    • 12 lít: 285 * 300 * 378mm
    • 15 lít: 320 * 330 * 395mm
    • 20 lít: 328 * 330 * 468mm
    • 25 lít: 328 * 330 * 568mm

+ Chất liệu: inox