02862702079

Mâm xoay bàn tiệc kính cường lực PT27NM72

+ Kích thước:

Φ1m (dày 10mm), Mài mỏ vịt

Φ70cm (dày 10mm), Mài mỏ vịt

Φ80cm (dày 10mm), Mài mỏ vịt

+ Chất liệu: thủy tinh