02862702079

Kính cường lực PT27NM74-6

+ Kích thước:

  • Φ60cm, dày 10mm
  • Φ70cm, dày 10mm
  • Φ80cm, dày 10mm
  • Φ100, dày 10mm

+ Chất liệu: kính, mài mỏ vịt

+ Màu sắc: kính trong