Delight One Scoop Cup P02615 (bộ 12 cái)

Giá : 300,300

4 oz (160 ml)

TD 98 mm

BD 65 mm

MD 90 mm

H 90 mm

Packing 2/24

Thông tin chi tiết sản phẩm

4 oz (160 ml)

TD 98 mm

BD 65 mm

MD 90 mm

H 90 mm

Packing 2/24