02862702079

Cắt bột chữ nhật BA810D08

+ Kích thước: 110x76mm

+ Chất liệu: inox