02862702079

Xe phục vụ rượu PT26X17

+ Kích thước: 780x410x910mm

+ Chất liệu: Gỗ, bánh xe 4″

Danh mục: