02862702079

Khay G/N tròn BF39065

Kích thước:  400x60mm

Chất liệu: inox cao cấp

Danh mục: