02862702079

Khay G/N 1/2 BF312K01

+ Kích thước:

  • (L)327×(W)265×(H)20mm
  • (L)327×(W)265×(H)25mm
  • (L)327×(W)265×(H)40mm
  • (L)327×(W)265×(H)65mm
  • (L)327×(W)265×(H)100mm
  • (L)327×(W)265×(H)150mm
  • (L)327×(W)265×(H)200mm

+ Chất liệu: inox dày 0.7mm

Danh mục: