02862702079

Bình cho bếp hâm loại nhái kinox BF35B09

+ Dung tích: 1,8 lít

+ Chất liệu: inox, nhựa, mica