02862702079

Bình cho bếp hâm kinox kiểu hình tròn BF35B07

+ Dung tích: 1,7 lít

+ Chất liệu: inox, nhựa, mica