02862702079

NEW YORK JUICE B07807 (bộ 12 cái)

187.200 

7 1/4 oz (205 ml)

TD: 69 mm

BD: 67 mm

MD: 69 mm

H: 83 mm

W: 240 g

Packing 6/72

CBM/CTN 0.044

GW 18.88 kg

Danh mục: