02862702079

Xửng hấp tre BE716D128

+ Kích thước: 4.5″

+ Chất liệu: Tre

Danh mục: