02862702079

Xửng hấp tre BE716D127

+ Kích thước: 18CM, 22CM, 26CM

+ Chất liệu: Tre

Danh mục: