XE ĐẨY CHÉN ĐĨA PT-BTG-1676

Liên Hệ : 0286.270.2079

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thướ800x600x1250mm

+Mâm phẳng có hệ thống U tăng cứng chịu lực lực tốt.

+Có bánh xe chụi tải tốt

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thướ800x600x1250mm

+Mâm phẳng có hệ thống U tăng cứng chịu lực lực tốt.

+Có bánh xe chụi tải tốt