02862702079

Vá xào cán gỗ BE716D64

+ Kích thước:

    • 47×12.5cm
    • 50.3×13.5cm
    • 49.5×14.6cm

+ Chất liệu: inox & gỗ

Danh mục: