Tủ trưng bày nguyên liệu pizza BE77T02

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Kích thước:

 • (L)1500×(W)335×(H)435mm
 • (L)1500×(W)395×(H)435mm
 • (L)1600×(W)335×(H)435mm
 • (L)1600×(W)395×(H)435mm
 • (L)1800×(W)335×(H)435mm
 • (L)1800×(W)395×(H)435mm
 • (L)2000×(W)335×(H)435mm
 • (L)2000×(W)395×(H)435mm

+ Chất làm lạnh: R134a

+ Máy nén: Embraco

+ Phương thức làm lạnh: Static

+ Điện áp: 20V/50H – 380V/50HZ

+ Nhiệt độ: 2~10℃

+ Chất liệu: đang cập nhật

Danh mục:

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước:

 • (L)1500×(W)335×(H)435mm
 • (L)1500×(W)395×(H)435mm
 • (L)1600×(W)335×(H)435mm
 • (L)1600×(W)395×(H)435mm
 • (L)1800×(W)335×(H)435mm
 • (L)1800×(W)395×(H)435mm
 • (L)2000×(W)335×(H)435mm
 • (L)2000×(W)395×(H)435mm

+ Chất làm lạnh: R134a

+ Máy nén: Embraco

+ Phương thức làm lạnh: Static

+ Điện áp: 20V/50H – 380V/50HZ

+ Nhiệt độ: 2~10℃

+ Chất liệu: đang cập nhật