Tủ đông  4 cánh YBL9341

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Size:1200×700×1950mm

+ Chất làm lạnh: R404a

+ Máy nén: KK

+ Phương thức làm lạnh: Static

+ Làm lạnh trực tiếp

+ Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ

+ Thương hiệu: Dixell

+ Công suất: 600W

+ Nhiệt độ: -22~-18℃

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Size:1200×700×1950mm

+ Chất làm lạnh: R404a

+ Máy nén: KK

+ Phương thức làm lạnh: Static

+ Làm lạnh trực tiếp

+ Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ

+ Thương hiệu: Dixell

+ Công suất: 600W

+ Nhiệt độ: -22~-18℃