Thùng rác trang trí nắp lật TS14T10

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Kích thước:

  • 250x610mm, dung tích: 20L
  • 300x620mm, dung tích: 30L
  • 380x730mm, dung tích: 40L
  • 480x830mm, dung tích: 50L

+ Chất liệu: Inox cao cấp

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước:

  • 250x610mm, dung tích: 20L
  • 300x620mm, dung tích: 30L
  • 380x730mm, dung tích: 40L
  • 480x830mm, dung tích: 50L

+ Chất liệu: Inox cao cấp