02862702079

Thùng rác nắp lật PN43T14

+ Kích thước: 119x165mm

+ Chất liệu: inox