02862702079

Thùng rác nắp lật PN43T08

+ Kích thước: 245x300mm

+ Chất liệu: inox