02862702079

Thùng rác hơi PN43T09

+ Kích thước: 366x320x445mm (304)

+ Chất liệu: inox