Thùng đựng hóa chất VS67D19

+ Kích thước: (L)368x(W)457x(H)254mm

+ Chất liệu: đang cập nhật