02862702079

Thố trộn inox BE716D08

+ Kích thước: Ø10CM, Ø12CM, Ø14CM, Ø16CM, Ø18CM, Ø20CM, Ø22CM

+ Chất liệu: inox

Danh mục: