Thau trộn inox BE716D07-3

Liên Hệ : 0286.270.2079

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: φ360×(H)160mm

+ Chất liệu: inox dày 0.9mm

Danh mục:

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: φ360×(H)160mm

+ Chất liệu: inox dày 0.9mm

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: φ360×(H)160mm

+ Chất liệu: inox dày 0.9mm