02862702079

Thau trộn inox BE716D07

+ Kích thước:

    • φ450×(H)200mm
    • φ360×(H)160mm
    • φ320×(H)150mm
    • φ280×(H)130mm
    • φ220×(H)100mm

+ Chất liệu: inox dày 0.9mm

Danh mục: