02862540806

Phểu BE716D55-1

+ Kích thước: φ160x(H)90mm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: