02862702079

ỐNG GIẢM OG-NM

– Thân làm bằng tôn trãng kẽm, dày 0.8mm

– Tôn Hoa Sen

– Chạy gân tăng cứng

– Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp.

– KT: 1500x650x650mm