Nồi trụng mì ( 2 đáy) BE716D05

Liên Hệ : 0286.270.2079

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: φ360×(H)200mm

+ Chất liệu: inox dày 1.0mm

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: φ360×(H)200mm

+ Chất liệu: inox dày 1.0mm