02862702079

Nồi Hâm Buffet tròn Nắp Kiếng không kèm điện BF-CN1040K

Chất liệu: Inox

Kích thước: 425*465*210 mm

Thể tích: 6L

Tích hợp: có chốt lắp bảng điện