02862702079

Nhiệt kế BE716D26

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Nhiệt độ: -40℃~+200℃

Danh mục: