Nghiền rau củ BE716D18

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: φ300mm

Category: