Nắp khay nhựa GN BF312K11

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Kích thước: 1/1

+ Kích thước: 1/2

+ Kích thước: 1/3

+ Kích thước: 1/4

+ Kích thước: 1/6

+ Kích thước: 1/9

+ Chất liệu: nhựa

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước: 1/1

+ Kích thước: 1/2

+ Kích thước: 1/3

+ Kích thước: 1/4

+ Kích thước: 1/6

+ Kích thước: 1/9

+ Chất liệu: nhựa