Nắp đậy thực phẩm nhựa PT28N01

Liên Hệ : 0286.270.2079

+ Kích thước:

  • 208x156x66mm (8 inch)
  • 260x195x66mm (10 inch)
  • 282x214x66mm (11 inch)
  • 313x238x66mm (12 inch)
  • 365x276x70mm (14 inch)

+ Chất liệu: nhựa

Thông tin chi tiết sản phẩm

+ Kích thước:

  • 208x156x66mm (8 inch)
  • 260x195x66mm (10 inch)
  • 282x214x66mm (11 inch)
  • 313x238x66mm (12 inch)
  • 365x276x70mm (14 inch)

+ Chất liệu: nhựa