02862702079

Nắp đậy thực phẩm nhựa PT28N01

+ Kích thước:

    • 208x156x66mm (8 inch)
    • 260x195x66mm (10 inch)
    • 282x214x66mm (11 inch)
    • 313x238x66mm (12 inch)
    • 365x276x70mm (14 inch)

+ Chất liệu: nhựa