02862702079

Muỗng xào không rãnh BE716D48

+ Kích thước: 13″

+ Chất liệu: inox

Danh mục: