02862702079

Ly đong nhật QBCC

+ Kích thước:

    • 42mm x25cc
    • 33mm x25cc
    • 25mm x14cc

+ Chất liệu: Inox cao cấp

Danh mục: