Lá cao su VS67D14-1

+ Kích thước: đang cập nhật

+ Chất liệu: cao su