02862702079

Kính trang trí BF-KTT-7091

+ Chất liệu: thủy tinh

+ Kích thước: 25CM, 30CM, 35CM