02862702079

Khay nhựa GN 1/1 BF312K10

+ Kích thước: (H)65mm, (H)100mm, (H)150mm, (H)200mm

+ Chất liệu: nhựa

Danh mục: