02862702079

Khay khăn NT51B01

+ Kích thước: (L)23x(W)15x(W)2.5cm

+ Chất liệu: Nhựa thông tổng hợp