02862702079

Khay G/N 1/9 BF312K01-5

+ Kích thước:

    • (L)176×(W)109×(H)65mm
    • (L)176×(W)109×(H)100mm
    • (L)176×(W)109×(H)150

+ Chất liệu: inox dày 0.7mm

Danh mục: