02862702079

KHĂN VỆ SINH PT-KL24x24

+ Kích thước: (W)24 x (L)24 cm

+ 1000 cái /thùng in tên: Trường trung cấp Việt – Hàn Quốc